rus eng
Issues / 03/22 Print

Problem of pathomorphological changes in the liver of dairy cows

УДК 619:616.36
DOI 10.33861/2071-8020-2022-3-17-20

Mishchenko A.V., Mishchenko V.A., Krivonos R.A., Chernykh O.Yu., Basankin A.V.

Summary. The efficiency of dairy farming is due to the high productivity of cows and their safety. Many industrial livestock farms in the Russian Federation imported a large number of heifers of highly productive (Holstein-Friesian, Ayrshire, Jersey) breeds from a number of countries at the end of the 20th and at the beginning of the 21st century. The acquired animals were characterized by a high metabolic rate and were able to transform feed nutrients into milk with a high coefficient, with their low cost per unit of production. The diets of highly productive cows were not always balanced, as they included the use of a large amount of concentrated feed. All this led to metabolic disorders, the occurrence of metabolic acidosis and the development of immunodeficiency states in animals. Liver pathology was recorded in first-calf heifers, which was most often diagnosed as dystrophy in the postpartum period. Immunodeficiency states, metabolic acidosis and liver dystrophy are also registered in high-yielding cows of the Holsteinized Black-and-White breed. Cases of necrobacteriosis, characterized by inflammation and ulcerative-erosive lesions of the rumen mucosa, as well as dystrophy and abscesses in the liver are often recorded in high-yielding cows after calving, against the background of a decrease in body resistance. The results of studies of liver pathology indicate a wide distribution of bovine hepacivirus in many countries of the world, which indicates the need for a detailed study of this problem.

Keywords: large horned cattle, liver, metabolism, highly productive cows, dairy breeds, hepatopathology, hepacivirus, genotypes, subgenotypes of the virus, liver dystrophy, hepatitis, abscess, hepacivirus genome, antibodies, hepatotropism, PCR, hypomicroelementoses, Germany, China, Brazil, Turkey, Netherlands.

References:

1. Magerova T.N., Lopatin S.V., Samovolov A.A. Abstsessy i drugie patologii pecheni, vyyavlyaemye pri uboe krupnogo rogatogo skota [Abscesses and other pathologies of the liver detected during slaughter of the large horned cattle]. -2005.

2. Mishchenko V.A., Mishchenko A.V., Dumova V.V. et al. Analiz narusheniy obmena veshchestv u vysokoudoynykh korov [Analysis of metabolic disorders in high-yielding cows]. - Veterinaria Kubani. - Krasnodar, 2012 (6). - pp. 15-17.

3. Pyanov B.V., Konobeyskiy A.V., Dushkin E.V. et al. Gepatozy u pervotelok posle otela i morfologiya obshchepatologicheskikh protsessov, kartina pri vynuzhdennom uboe [Hepatoses in heifers after calving and the morphology of general pathological processes, a picture during forced slaughter]. - Effektivnoe zhivotnovodstvo. - Krasnodar, 2018 (2 (64). - pp. 11-14.

4. Deryabin P.G. Prirodnye rezervuary virusov roda Hepacivirus semeystva Flaviviridae [Natural reservoirs of viruses of the genus Epacivirus of the Flaviviridae family]. - Voprosy virusologii. - Moscow, 2016 (61 (3). - pp. 101-106.

5. Kuzminova E.V., Semenenko M.P., Starikova E.A. et al. Diagnosticheskoe znachenie biokhimicheskikh pokazateley krovi pri gepatopatologiyakh [Diagnostic value of biochemical parameters of blood in hepatopathologies]. - Veterinaria Kubani. - Krasnodar, 2013 (5). - pp. 11-13.

6. Sokolova O.V., Bezborodova I.A., Poryvayeva A.P. et al. Immunobiokhimicheskie i metabolicheskie osobennosti u telyat pri mikotoksikoze [Immunobiochemical and metabolic features in calves with mycotoxicosis]. - BIO. - 2019 (3). - pp. 19-22.

7. Kirillov A.A., Yushmanov P.N., Batrakov A.Ya. Lechenie i profilaktika bolezney pecheni u korov [Treatment and prevention of liver diseases in cows]. - Legal regulation in veterinary medicine. - Saint-Petersburg, 2015 (1). - pp. 92-95.

8. Magerova T.N. Kriterii otsenki epizooticheskoy situatsii v prognozirovanie zabolevaemosti krupnogo rogatogo skota nekrobakteriozom na osnove iskusstvennykh neyronnykh setey [Criteria for assessing the epizootic situation in predicting the incidence of necrobacteriosis in cattle based on artificial neural networks]. - Novosibirsk, 2006. - 20 p.

9. Evglevskiy A.A., Skira V.N., Evglevskaya E.P. et al. Metabolicheskiy atsidoz u vysokoproduktivnykh korov: prichiny, posledstviya, profilaktika [Metabolic acidosis in highly productive cows: causes, consequences, prevention]. - Veterinariya. -Moscow, 2017 (5). - pp. 45-48.

10. Mishchenko V.A. Analiz prichin zabolevaniy vysokoproduktivnykh korov [Analysis of the causes of diseases of highly productive cows]. - Vestnik OrelGAU. -Orel, 2008 (2). - pp. 20-24.

11. Mishchenko V.A., Mishchenko A.V. Problemy zabolevaniy distalnykh uchastkov konechnostey u vysokoproduktivnykh korov [Problems of diseases of the distal limbs in highly productive cows]. - Veterinaria Kubani. - Krasnodar, 2008 (4). - pp. 4-7.

12. Mishchenko V.A., Mishchenko A.V., Yashin R.V. et al. Metabolicheskie bolezni krupnogo rogatogo skota [Metabolic diseases of the large horned cattle]. -Veterinariya segodnya. - Vladimir, 2021 (3). - pp. 184-189.

13. Mishchenko V.A., Mishchenko A.V., Dumova V.V. et al. Problema patologii pecheni u vysokoproduktivnykh korov [The problem of liver pathology in highly productive cows]. - Veterinaria Kubani. - Krasnodar, 2014 (2). - pp. 11-12.

14. Netesov S.V., Markovich N.A. Vvedenie v molekulyarnuyu virusologiyu [Introduction to molecular virology]. - Vavilovskiy zhurnal genetiki i selektsii. - 2014 (18 (1). - pp. 22-29.

15. Nechaev A.V., Minyuk A., Grishina D.Yu. Profilaktika metabolicheskikh zabolevaniy vysokoproduktivnykh korov [Prevention of metabolic diseases in highly productive cows]. - Vestnik Ulyanovskoy GSKhA. - 2017 (2). - pp. 143-147.

16. Nikulin I.A., Elizarova T.I., Ratnykh O.A. Soderzhanie mikroelementov v krovi vysokoproduktivnykh korov i neteley [The content of trace elements in the blood of highly productive cows and heifers]. - Legal regulation in veterinary medicine. -Saint-Petersburg, 2019 (1). - pp. 270-271.

17. Akulov A.V., Apatenko V.M., Arkhipov N.I. et al. Patologoanatomicheskaya diagnostika bolezney krupnogo rogatogo skota [Pathological anatomical diagnosis of cattle diseases]. - Agropromizdat. - Moscow, 1987.

18. Kirillov A., Yushmanov P.N., Batrakov A.Ya. et al. Pokazateli krovi korov pri boleznyakh pecheni [Blood indices in cows at liver diseases]. - Legal regulation in veterinary medicine. - Saint-Petersburg, 2015, 1, 86-90.

19. Popova S.A., Skoptsova T.I., Losyakova E.V. Mikotoksikozy v kormakh: prichiny, posledstviya, profilaktika [Mycotoxicoses in fodders: causes, consequences, prevention]. - Izvestiya Velikolukskoy GSKHA. - 2017 (1). - pp. 16-23.

20. Magerova T.M., Samovolov A.A., Lopatin S.V. Rasprostranenie abstsessov pecheni u krupnogo rogatogo skota v Novosibirskoy oblasti i rol F. necroforum v ikh etiologii [Distribution of liver abscesses in cattle in Novosibirsk region and the F. necroforum role in their etiology]. - 2005.

21. Sidorova K.A., Krasnolobova E.P., Cheremenina I.A. Informativnost laboratornykh pokazateley pri gepatopatiyakh zhivotnykh [Informativeness of laboratory indices in animal hepatopathy]. - Izvestiya Orenburgskogo GAU. -Orenburg, 2018 (4 (72). - pp. 254-257.

22. Khazimukhametova I.F., Bashirova E.M. Dinamika pokazateley pri lechenii gepatoza u korov [Dynamics of indices in the treatment of hepatosis in cows]. -Agrarnyy vestnik Urala. - Ekaterinburg, 2010 (6 (72). - pp. 50-51.

23. Magerova T.M., Lopatin S.V., Samovolov A.A. et al. Chastota patologiy pecheni (abstsessy) u krupnogo rogatogo skota i rol Fusobacterium necrophorum v ikh etiologii [Frequency of liver pathologies (abscesses) in the large horned cattle and the Fusobacterium necrophorum role in their etiology]. - Akt. voprosy vet. meditsiny. - Novosibirsk, 2004. - pp. 67-68.

24. Chinarov V.N. Otsenka konkurentnosti molochnykh porod krupnogo rogatogo skota [Assessment of the competitiveness of dairy breeds of the large horned cattle]. - 2018.

25. Semenenko M.P., Kuzminova E.V., Onishchuk F.D. Etiopatogenez i osobennosti gepatotropnoy terapii korov [Etiopathogenesis and features of hepatotropic therapy of cows]. - Veterinariya. - Moscow, 2016 (4). - pp. 42-46.

26-45. Vide supra.

Author affiliation:

Mishchenko Vladimir A., D.Sc. in Veterinary Medicine, professor, chief scientific researcher of the Laboratory of the prevention of diseases of pigs and horned cattle of the Federal Centre of Animal Health; mcrd. Yurjevets, Vladimir, 600901; phone: 8-4922-261551; e-mail: mishenko@arriah.ru.

Mishchenko Aleksey V., Ph.D. in Veterinary Medicine, senior scientific researcher of the information analysis center of the Federal Centre of Animal Health; mcrd. Yurjevets, Vladimir, 600901; phone: 8-4922-261551; e-mail: mishenko@arriah.ru.

Krivonos Roman A., Ph.D. in Veterinary Medicine, docent of the department of parasitology, veterinary-sanitary expertise and zoohygiene of the Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin; 13, Kalinina st., Krasnodar, 350044; e-mail: uv@krasnodar.ru.

Chernykh Oleg Yu., D.Sc. in Veterinary Medicine, docent, professor of the department of microbiology, epizootology and virology of the Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilin; 13, Kalinina st., Krasnodar, 350044; phone: 8-918-4956659; e-mail: gukkvl50@kubanvet.ru.

Responsible for correspondence with the editorial board: Basankin Alexey V., Ph.D. in Veterinary Medicine, Head of the Department of Rapid Response in the Event of Contagious and Other Animal Diseases of the Veterinary Department of Krasnodar region4 phone: 8-918-9550057; e-mail: abasankin@mail.ru.

 

2011 © Veterinaria Kubani by Internet-Image