rus eng
Issues / 03/22 Print

Fauna of helminths of hunting animals in Tomsk region

УДК 616.995.1]639.1.091
DOI 10.33861/2071-8020-2022-3-32-34

Konyaev S.V., Malkina A.V., Ivanova N.V., Kleptsyna E.S.

Summary. Authors studied 11 species of hunting animals: squirrel (Sciurus vulgaris), muskrat (Ondatra zibethicus), red fox (Vulpes vulpes), lynx (Lynx lynx), sable (Martes zibellina), American mink (Neovision vison), badger (Meles leucurus), Siberian weasel (Mustela sibirica), stoat (Mustela erminea), flying squirrel (Pteromys volans), brown bear (Ursus arctos) in Tomsk region. The material for the study were 146 carcasses of mammals from the Chainsky, Kozhevnikovsky, Tomsk, Pervomaisky, Zyryansky, Bakcharsky, Kargosoksky districts of the Tomsk region. During the studies 14 species of parasites were found in: foxes - Alaria alata, Taenia crassiceps, Taenia polyacantha, Toxocara canis, Uncinaria stenocephala, E^ino^c^s multilocularis, Crenosoma petrowi; sable - Filaroides martis, Capillaria pitorii, T. martis, T. laticollis; lynx - Toxocara cati, squirrel - Syphacia spp. Trichinella nativa species detected in foxes and mink and Echinococcus multilocularis from foxes are particularly dangerous to humans. The intensity of invasion Trichinella nativa was very high - 1 410 larva per gram in American mink. Sequence analysis of the cox1 marker zone showed 100% similarity to T. nativa sequences.

Keywords: helminth fauna, hunting animals, Tomsk region, echinococcosis, trichinosis, fox, squirrel, lynx, parasites, muskrat, sable, mink.

References:

1. Alperovich B.I. Alveokokkoz i ego lechenie [Alveococcosis and its therapy]. -Meditsina. - Moscow, 1972. - 271 p.

2. Anikanova V.S., Bugmyrin S.V., Ieshko E.P. Metody sbora i izucheniya gelmintov melkikh mlekopitayushchikh: uchebnoe posobie [Methods for collecting and studying helminths of small mammals: a study guide]. - 2007: 145.

3. Vlasenko P.G, Lukyantsev V.V. Opasnye dlya cheloveka gelminty mlekopitayushchikh Tomskoy oblasti [Helminths of mammals dangerous for humans in Tomsk region]. - Tomsk, 2013. - p. 29.

4. Vlasenko P.G., Tyutenkov O.Yu., Lukyantsev V.V. Zarazhennost soboley Tomskogo priobya gelmintoznymi infektsiyami [Infection of sables of the Tomsk Ob region with helminthic infections]. - Tomsk, 2013. - p. 29.

5. Ivanova N.V., Konyaev S.V., Kleptsyna E.S., Kovalenko M.P. Gelmintofauna okhotnichikh zhivotnykh Tomskoy oblasti [Helminth fauna of hunting animals of Tomsk region]. - 2014.

6. Konyaev S.V., Yanagida T., Krivopalov A.V., Dupal T.A., Abramov S.A., Nakao M., Gulyaev V.D., Ito A. Genotipicheskaya kharakteristika vozbuditelya alveolyarnogo ekhinokokkoza (Echinococcus multilocularis) v Zapadnoy Sibiri [Genotypic characteristics of the pathogen of alveolar echinococcosis (Echinococcus multilocularis) in Western Siberia]. - Actual questions of veterinary biology. - Saint-Petersburg, 2012 (3). - pp. 61-67.

7. Kozlov D.P. Opredelitel gelmintov khishchnykh mlekopitayushchikh SSSR [Key to helminths of predatory mammals of the USSR]. - Nauka. - 1977. - 276 p.

8. Konyaev S.V. Fauna gelmintov koshachikh (Felidae), obitayushchikh v Sibiri i na Dalnem Vostoke [Fauna of feline helminths (Felidae), living in Siberia and the Far East]. - Bolezni i parazity dikikh zhivotnykh Sibiri i Dalnego Vostoka Rossii. -2012. - pp. 141-172.

9. Osadchiy K.P. Sostoyanie, ispolzovanie i okhrana zhivotnogo mira [State, use and protection of wildlife]. - Ekologicheskiy monitoring. - 2012. - pp. 107-111.

10. Malkina A.V., Ivanova N.V., Zharovskikh V.N., Nalivayko A.M., Kleptsyna E.S., Konyaev S.V. Trikhinellez okhotnichye-promyslovykh zhivotnykh v Tomskoy oblasti [Trichinosis of hunting animals in Tomsk region]. - 2013: 117.

Author affiliation:

Malkina Anastasiya V., graduate student of the Laboratory of Parasitology of the Institute of Systematics and Ecology of Animals of the Siberian branch of the Russian Academy of Sciences; 11, Frunze st., Novosibirsk, 630091; phone: 8-383-2170826; e-mail: stjuscha85@mail.ru.

Ivanova Nadezhda V., Ph.D. in Biology, Head of the department of Veterinary Medicine of the Tomsk Agricultural Institute - branch of the Novosibirsk State Agrarian University; 88, Michurina st., Tomsk, 634063; e-mail: crl@mail.ru.

Kleptsyna Elena S., Ph.D. in Biology, Head of the Educational Department of the Tomsk technical school of information technologies; 18, Gertsena st., Tomsk, 634029; e-mail: kes@tomtit.tomsk.ru.

Responsible for correspondence with the editorial board: Konyaev Sergey V., Ph.D. in Biology, Head of the Laboratory of Parasitology of the Institute of Systematics and Ecology of Animals of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences; 11, Frunze st., Novosibirsk, 630091; phone: 8-383-2170826; e-mail: s.konyaev@yahoo.com.

 

2011 © Veterinaria Kubani by Internet-Image